Beleid
Uitgelicht

Home » Beleid » EHealth

Ehealth

Publicatie van aangepaste toegangsmatrix eHealth

Na zeer lang overleg, samenwerking en lobbywerk door de Federatie met verschillende partners publiceerde het eHealth-platform op 21 september 2021 een aangepaste toegangsmatrix op zijn website. (thuis)Verpleegkundigen krijgen dankzij deze aanpassing standaard meer toegang tot medische gegevens van de patiënt. Zo krijgen verpleegkundigen vanaf nu volledige toegang tot de Sumehr (Summary Electronic Health Record). Dat is een samenvatting van het medisch dossier, bestaande uit 10 vaste onderdelen, opgemaakt door de huisarts. Deze samenvatting wordt bewaard op de kluizen (Vitalink).

Naast toegang tot de Sumehr krijgen verpleegkundigen nu ook meer inzage in de medische verslagen en ontslagdocumentatie van de ziekenhuizen.
Beide aanpassingen zullen de multidisciplinaire zorg voor de patiënten sterk verbeteren en het werken als een zorgteam bevorderen.

Dienst member data

MyCareNet zal op termijn de dienst ‘verzekerbaarheid’ vervangen door de dienst ‘member data’. Via deze dienst kunnen thuisverpleegkundigen altijd de actuele verzekeringsstatus van patiënten bij het ziekenfonds verifiëren. De nieuwe dienst zal rijkere informatie bevatten en onder meer ook informatie teruggeven over de status van het zorgtraject en de houder van het Globaal Medisch Dossier (GMD). Het Wit-Gele Kruis neemt deel aan de piloottesten van deze nieuwe dienst.

EFRO 1302 project

De Federatie neemt actief deel aan het EFRO 1302 project in de provincie Limburg. Doelstelling van het project is het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners op het terrein. De geleerde lessen en good practices uit het project in Limburg kunnen dan in een volgende fase in heel Vlaanderen toegepast worden.
Dankzij een intense samenwerking met onderzoekspartner imec worden contacten gelegd met alle belangrijke softwareleveranciers in de medische wereld. Er worden UX-criteria opgesteld, interoperabiliteitstesten beschreven en nieuwe functionaliteiten uitgetest. Speciale aandacht gaat naar het journaal, het digitale communicatieschrift waarin de zorgverleners alsook de patiënt berichten kunnen schrijven. In het kader van het pilootproject wordt ook een mobiele applicatie gebouwd en uitgetest om de communicatie tussen zorgverleners en patiënt te verbeteren. Alle bevindingen van het EFRO project worden gedocumenteerd en zullen als input dienen voor het Digitaal Zorg en OndersteuningsPlan dat de Vlaamse Overheid vanaf 2022 begint uit te bouwen.