Zorgcijfers

Vlaanderen

Zorggegevens

2021 was, net als 2020, een bijzonder jaar voor iedereen. Als marktleider in Vlaanderen staat het Wit-Gele Kruis ook in deze tijden garant voor kwaliteitsvolle thuisverpleging.

De zorgcijfers die hier volgen, geven een beeld van het werk dat onze zorgverleners in 2021 realiseerden. Een uitbreiding van deze cijfergegevens vind je hier terug.

In 2021 verrichtten verpleeg- en zorgkundigen vele bezoeken en zorgen. Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op patiënten die zorgen ontvangen die vergoed worden uit de nomenclatuur, zoals bepaald door het RIZIV.

Patiënten

Het Wit-Gele Kruis was in 2021 reeds 84 jaar actief in de thuisverpleging. Vrees voor het coronavirus weerhield sommige patiënten ervan om de broodnodige zorg te zoeken. Sommige zorg werd dus door de patiënten uitgesteld in de hoop op betere tijden. Hierdoor daalde het patiëntenaantal met 1,96 % (zie figuur).
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden nog steeds 140.889 patiënten (zie grafiek 1).

In Vlaanderen kregen gemiddeld 64.593,02 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (57,23 %) was vrouwelijk, 42,77% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 71,30 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 33,24 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (64,13%) waren patiënten zonder een voorkeursregeling. De overige 35,87% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 16.530.956 bezoeken af en hadden 12.301.779 verzorgingsdagen.

  • 49.516.680 nomenclatuurverstrekkingen
  • 21.271.179 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 28.274.501 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 147.488 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 32.340 verpleegkundige consulten
  • 7.724 verpleegkundige adviezen
  • 78.271 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2021 werkten we samen met 18.091 artsen.

  • 16,10% werd doorverwezen door een huisarts
  • 83,90% werd doorverwezen door een specialst
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2021

6.987
werknemers

in vergelijking met 6978 werknemers in 2020

5.064,12
FTE

in vergelijking met 5.020,52 FTE in 2020.

486
mannen

in vergelijking met 487 mannen in 2020.

6.501
vrouwen

in vergelijking met 6.491 vrouwen in 2020.