Zorgcijfers

Limburg

Patiënten

In 2021 werd sommige zorg door de patiënten uitgesteld uit schrik voor het coronavirus. Desondanks steeg het patiëntenaantal met 2,52 % in Limburg.
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden  32.787 patiënten in Limburg (zie grafiek 1).

In Limburg kregen gemiddeld 15.839,47 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (57,02 %) was vrouwelijk, 42,98% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 65,13 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 27,36 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (63,21%) waren patiënten zonder een voorkeursregeling. De overige 36,79% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 4.188.407 bezoeken af en hadden 2.999.419 verzorgingsdagen.

 • 12.607.793 nomenclatuurverstrekkingen
 • 5.046.822 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
 • 7.560.971 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 19.696 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

 • 6.435 verpleegkundige consulten
 • 2.016 verpleegkundige adviezen
 • 17.931 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2021 werkten we samen met 3.502 artsen.

 • 19,40% werd doorverwezen door een huisarts
 • 80,60% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Vroedvrouwen

In 2021 kregen we 3.109 aanvragen van gezinnen in Limburg. In 2021 waren er 37 vroedvrouwen actief.

Zorgcentrale

In 2021 waren er 790 aansluitingen met professionele hulpverlening en 315 mobiele aansluitingen. In totaal kwamen er 149.075 alarmoproepen en 158.433 telefoonoproepen binnen.

Beter Thuis

De dienst gezinszorg van het Wit-Gele Kruis van Limburg, Beter Thuis, presteerde in 2021 50.183 uren.  In totaal hadden we 321 cliënten.

Voedings-en dieetadvies

In 2021 deden we 7.375 consultaties, waarvan:

 • 1.205 consultaties ikv het Voortraject Diabetes
 • 1.522 consultaties ikv het Zorgtraject Diabetes
 • 199 consultaties ikv chronische nierinsufficiëntie
 • 124 consultaties voor kinderen en jongeren

Hulpmiddelen

In 2021 werden in Limburg 13.965 hulpmiddelen ontleend.

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2021

1.848
werknemers

in vergelijking met 1849 werknemers in 2020

1.343,77
FTE

in vergelijking met 1.321,52 FTE in 2020.

137
mannen

in vergelijking met 139 mannen in 2020.

1.711
vrouwen

in vergelijking met 1.710 vrouwen in 2020.