Zorgcijfers

Oost-Vlaanderen

Patiënten

In 2021 werd sommige zorg door de patiënten uitgesteld uit schrik voor het coronavirus. Hierdoor daalde het patiëntenaantal met 4.01 %.
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden in 2021 nog steeds 36.390 patiënten in Oost-Vlaanderen (zie grafiek 1).

In Oost-Vlaanderen kregen gemiddeld 15.962,92 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (57,88 %) was vrouwelijk, 42,12% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 72,44 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 34.72 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (66,31%) waren patiënten zonder een voorkeursregeling. De overige 33,69% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 4.051.268 bezoeken af en hadden 3.053.495 verzorgingsdagen.

  • 11.871.917 nomenclatuurverstrekkingen
  • 5.501.274 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 6.370.643 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 4.543 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 8.943 verpleegkundige consulten
  • 1.708 verpleegkundige adviezen
  • 22.797 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2021 werkten we samen met 5.419 artsen.

  • 21,20% werd doorverwezen door een huisarts
  • 78,80% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Zorgcentrale

In 2021 waren er 10.622 aansluitingen voor een personenalarm (PAS). Er waren in totaal 90.836 alarmoproepen en 699.531 controle-alarmen. We kregen 73.498 telefoonoproepen bij de zorgcentrale Oost-Vlaanderen.

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2021

1.636
werknemers

in vergelijking met 1607 werknemers in 2020

1.205,66
FTE

in vergelijking met 1.179,21 FTE in 2020.

94
mannen

in vergelijking met 82 mannen in 2020.

1.542
vrouwen

in vergelijking met 1.525 vrouwen in 2020.