Publicaties

Home » Publicaties

Thuiszorg in tijden van Corona

Voor zorgverleners heeft de coronapandemie niet alleen een gigantische impact op hun persoonlijke leven, ze staan ook elke dag beroepsmatig in de vuurlinie. Hun moed, engagement en inzet is hartverwarmend. Elk van hen beleeft een verhaal dat het waard is om verteld te worden. “Thuiszorg in tijden van corona” geeft een inkijk hoe zorgverleners in de thuiszorg de crisis beleven, als mens in de privésituatie maar ook als zorgprofessional met een grote verantwoordelijkheid op de schouders.

Persoonlijkheid en demografische factoren bij werving en verloop van thuisverpleegkundigen

Artikel tijdschrift voor Verpleegkunde juni 2021

In welke mate kunnen persoonlijkheid en demografische factoren een fit met thuisverpleging voorspellen? Is er een typisch profiel voor een thuisverpleegkundige? Dit onderzocht het Wit-Gele Kruis van Antwerpen in 2021 samen met Prof. Van Bogaert en Prof. Franck van Universiteit Antwerpen.

Ze analyseerden de data van 1136 verpleegkundigen die tussen januari 2015 en november 2018 solliciteerden bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen. De dataset bevatte demografische gegevens van de kandidaten en de resultaten van hun persoonlijke profielanalyse (gebaseerd op de DISC-theorie). De resultaten uit dit onderzoek bieden een kader om evenwichtige teams samen te stellen en gerichtere wervingsbeslissingen te nemen.

Samenwerking met een praktijkverpleegkundige in de Belgische huisartsenpraktijk

Huidige en potentiële rollen van praktijkverpleegkundigen

Evi Matthys, verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, ging in het kader van haar doctoraatsstudie op zoek naar de verschillende rollen die praktijkverpleegkundigen opnemen in de Belgische huisartsenpraktijken. Ze onderzocht de impact van de samenwerking tussen praktijkverpleegkundigen en huisartsen op diverse patiëntenuitkomsten. Tot slot ging ze na hoe de inschakeling van praktijkverpleegkundige in de toekomst kan evolueren en hoe barrières voor de integratie van praktijkverpleegkundigen in de Belgische huisartsenpraktijk overwonnen kunnen worden.

De Belgische eerste lijn wordt uitgedaagd om een meer kwalitatief zorgaanbod te realiseren, om het gezonder ouder worden van de populatie te kunnen garanderen. De leefstijl en dus ook de gezondheid van de populatie kunnen verbeterd worden doordat zorgverlening meer inzet op welzijn, preventie, educatie en gezondheidspromotie. Samenwerking met praktijkverpleegkundigen maakt het eventueel mogelijk voor huisartsenpraktijken om deze taken meer op te nemen in de toekomst.

Wil je alle publicaties van het Wit-Gele Kruis bekijken?