Zorgcijfers

West-Vlaanderen

Patiënten

Het patiëntenaantal steeg gering met slechts 0,02 % in West-Vlaanderen.
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden  28.388 patiënten in West-Vlaanderen (zie grafiek 1).

In West-Vlaanderen kregen gemiddeld 14.397,89 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (56,47 %) was vrouwelijk, 43,53% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 75,08 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 32,28 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (57,16%) waren patiënten zonder een voorkeursregeling. De overige 42,84% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 3.625.775 bezoeken af en hadden 2.721.130 verzorgingsdagen.

  • 10.884.429 nomenclatuurverstrekkingen
  • 4.613.525 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 6.271.904 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 103.498 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 6.552 verpleegkundige consulten
  • 1.821 verpleegkundige adviezen
  • 10.370 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2021 werkten we samen met 3.995 artsen.

  • 19,10% werd doorverwezen door een huisarts
  • 80,90% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Zorgcentrale

In 2021 waren er 10.743 aansluitingen voor een personenalarm (PAS) waarvan 3.005 met professionele hulpverlening. De overige 7.738 gebeurde via mantelzorgers.

We kregen in totaal 34.950 oproepen waarvan er 6.028 effectieve oproepen waren.

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2021

1.475
werknemers

in vergelijking met 1.440 werknemers in 2020

1.051,42
FTE

in vergelijking met 1.028,05 FTE in 2020.

82
mannen

in vergelijking met 89 mannen in 2020.

1.393
vrouwen

in vergelijking met 1.351 vrouwen in 2020.