Zorgcijfers

Antwerpen

Patiënten

In 2021 werd sommige zorg door de patiënten uitgesteld uit schrik voor het coronavirus. Hierdoor daalde het patiëntenaantal met 3,47 %.
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden in 2021 nog steeds 25.888 patiënten in Antwerpen (zie grafiek 1).

In Antwerpen kregen gemiddeld 10.935,41 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (57,56 %) was vrouwelijk, 42,44% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 71,03 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 33,52 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (65,08%) waren patiënten zonder een voorkeursregeling. De overige 34,92% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 2.823.596 bezoeken af en hadden 2.104.184 verzorgingsdagen.

  • 8.517.636 nomenclatuurverstrekkingen
  • 3.671.926 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 4.845.710 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 5.615 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 6.370 verpleegkundige consulten
  • 1.221 verpleegkundige adviezen
  • 17.206 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2021 werkten we samen met 5.354 artsen.

  • 15,40% werd doorverwezen door een huisarts
  • 84,60% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Vroedvrouwen

Sinds de start van ons vroedvrouwenteam op 1 januari 2016 kregen we 12.217 aanvragen van gezinnen. Daarvan waren er 3.276 in 2021. We zien een duidelijke stijging van zowel de postnatale als de prenatale zorg.

Vroedvrouwenteam – aanvragen van gezinnen
Gepresteerde zorgen postnatale consulten
Gepresteerde zorgen prenatale consulten
Gepresteerde zorgen consulten borstvoedingsbegeleiding

Zorgcentrale

In 2021 waren er 9.266 aansluitingen voor een personenalarm (PAS).

Beter Thuis

De dienst gezinszorg van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, Beter Thuis, presteerde in 2021 36.037 uren. Dat zijn 695 uren meer in vergelijking met 2020 (35.342).

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2021

1.195
werknemers

in vergelijking met 1.200 werknemers in 2020

852,52
FTE

in vergelijking met 842.79 FTE in 2020.

90
mannen

in vergelijking met 97 mannen in 2020.

1.105
vrouwen

in vergelijking met 1.103 vrouwen in 2020.