Zorgcijfers

Vlaams-Brabant

Patiënten

In 2021 werd sommige zorg door de patiënten uitgesteld uit schrik voor het coronavirus. Hierdoor daalde het patiëntenaantal met 6.31 %.
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden in 2021 nog steeds 17.436 patiënten in Vlaams-Brabant (zie grafiek 1).

In Vlaams-Brabant kregen gemiddeld 7.457,33 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (56,99%) was mannelijk, 43.01 % was vrouwelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 74,19 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 35,47 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (71,12%) waren patiënten zonder een voorkeursregeling. De overige 28,88% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 1.841.910 bezoeken af en hadden 1.423.551 verzorgingsdagen.

  • 5.634.905 nomenclatuurverstrekkingen
  • 2.408.632 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 3.226.2573 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 14.136 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 4.040 verpleegkundige consulten
  • 958 verpleegkundige adviezen
  • 9.967 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2021 werkten we samen met 4.556 artsen.

  • 22,50% werd doorverwezen door een huisarts
  • 77,50% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Vroedvrouwen

In 2021 kregen we 1.538 aanvragen voor het vroedvrouwenteam.

Vroedvrouwenteam – aanvragen van gezinnen

Zorgcentrale

In 2021 waren er 1.463 aansluitingen voor een personenalarm (PAS) en voerden we 884 interventies uit door een verpleegkundige.

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2021

800
werknemers

in vergelijking met 850 werknemers in 2020

580,25
FTE

in vergelijking met 619,15 FTE in 2020.

67
mannen

in vergelijking met 63 mannen in 2020.

733
vrouwen

in vergelijking met 787 vrouwen in 2020.