Beleid
Uitgelicht

Home » Beleid » Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV)

Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV)

Het NPTV is een vereniging voor alle thuisverpleegkundigen in Vlaanderen en Brussel en informeert hen en verdedigt hun belangen bij verschillende instanties zoals de overheid. Een overzicht van enkele acties in 2021:

  • Oprichting van NPVT als VZW
  • Voorbereiding en publicatie van Overal thuis – hét magazine van en voor de thuisverpleegkundigen. Om thuisverpleegkundigen te informeren over topics in het vakgebied en over wat leeft in de sector, één van de opdrachten van het Agentschap Zorg en Gezondheid, werd een aanbestedingsprocedure voorbereid en gegund voor een driemaandelijks magazine.
  • De provinciale coördinatoren van de consortia vormen een spilfiguur tussen de Raad van Bestuur van het NPTV en de 60 vrijwillige verantwoordelijken voor de thuisverpleging in de eerstelijnszones (ELZ). Zij komen elk kwartaal samen met de ELZ-verantwoordelijken en koppelen maandelijks terug naar het bestuursorgaan van het NPTV.
  • Voorbereiding van een visienota en uitbetaling van een vrijwilligersvergoeding voor vertegenwoordigers verpleegkundigen die namens NPTV zetelen in de zorgraad van een ELZ.
  • Intervisies in elke provincie.
  • Het informeren van de 60 ELZ-verantwoordelijken vanuit het NPTV via een ledenplatform. Hier wordt alle informatie gecentraliseerd zodat kennis kan uitgewisseld worden tussen de provincies.