Beleid
Uitgelicht

Home » Beleid » Onderwijs

Onderwijs

Het Wit-Gele Kruis nam deel aan diverse overlegmomenten en werkgroepen om de toekomst voor de verpleegkundige beroepen en het bijhorende onderwijs te helpen uittekenen.

In 2019 werd door de Vlaamse Zorgambassadeur Lon Holtzer een adviescomité verdiepende stage opgestart. Het Wit-Gele Kruis kreeg hierin een vertegenwoordiging, naast de beroepsorganisaties (NVKVV & AUVB), de hogescholen en andere werkgeversorganisaties. In navolging van de opdracht van het adviescomité werd er gewerkt aan adviezen rond een gemeenschappelijke mentorenopleiding en een spreiding van stageplaatsen voor studenten bachelor verpleegkunde in de 3de en 4de opleidingsfase. Daarnaast werd er verder gewerkt aan de kwaliteit van begeleiding van de studenten en aan de evaluatie van stageplaatsen. In kader van follow-up van de af te leveren adviezen werd voorgesteld om de werkzaamheden van dit comité verder te zetten en een viertal keer per jaar te vergaderen.

Daarnaast hebben we vanuit het Wit-Gele Kruis onze zorgkundigen de kans gegeven om zich via een bijkomende opleiding en de nodige ondersteuning de vijf nieuwe toegelaten gedelegeerde verpleegkundige handelingen (KB 27/02/2019) eigen te maken.

Binnen het Wit-Gele Kruis werd ook een interne werkgroep opgericht met als doel de stagebeleving van de student te optimaliseren door het uitwisselen van ervaringen en de nodige tools om stage lopen bij het Wit-Gele Kruis te optimaliseren.