Beleid
Uitgelicht

Home » Beleid » Vlaanderen

Vlaanderen

Het domein gezondheidszorg Vlaanderen wordt steeds nauwgezet opgevolgd binnen het Wit-Gele Kruis. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling en verderzetting van de werking binnen de verschillende eerstelijnszones.

Eén van de actieve thema’s binnen de Vlaamse gezondheidszorg is de ontwikkeling en uitrol van de Sociale Kaart. De vernieuwde Sociale Kaart zal het mogelijk maken om actoren in het werkveld efficiënt te detecteren en ervoor te zorgen dat connecties makkelijk gemaakt kunnen worden. De Sociale Kaart zal binnen de organisatie een belangrijke rol spelen in het faciliteren van het doorverwijzen van patiënten op basis van de aanwezige zorgnoden. Tot slot worden ook de projecten rond ‘Zorgzame buurten’ verder opgevolgd.