Corona
Uitgelicht

Home » Corona » Aanpassingen RIZIV en wetgeving

Aanpassingen RIZIV en wetgeving

Wijziging wet 04/11/2020 waardoor het opnieuw mogelijk wordt om bepaalde geneeskundige handelingen te laten uitvoeren door personen die hiervoor wettelijk niet bevoegd zijn.

Welke handelingen:

  • Staalafnames en collectie van secreties en excreties (staalafnames en collecties mogen enkel worden verricht in het kader van mogelijke COVID-19-besmettingen);
  • Bloedafname via capillaire punctie;
  • Voorbereiden en toedienen van vaccins enkel vergund voor de profylaxe van het coronavirus SARS-CoV-2.

Mits een aantal cumulatieve voorwaarden.

Door volgende personen die wettelijk bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen in overeenstemming met de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen:

  • de vroedvrouwen die hun diploma hebben behaald na 1 oktober 2018;
  • de tandartsen;
  • de farmaceutisch-technisch assistenten;
  • de logopedisten;
  • de hulpverleners-ambulanciers met een ervaring van minstens twee jaar;
  • de mondhygiënisten;
  • de medisch laboratoriumtechnologen;
  • de zorgkundigen;
  • de apothekers.

De wet is in werking getreden op 31 december 2021 en blijft van kracht tot 1 juli 2022.