Innovatie & projecten
Uitgelicht

Home » Innovatie & projecten » Samenwerkingsprojecten

Samenwerkingsprojecten

AVDEL

De Academie Voor De Eerste Lijn (AVDEL) is een uniek consortium dat tot stand kwam dankzij de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Het Wit-Gele Kruis is betrokken in de Stuurgroep van deze Academie, alsook in de onderzoeksprojecten naar de ondersteuning van zelfmanagement, doelgerichte zorg, interprofessionele samenwerking en integratie, en het werkpakket rond onderwijs. Op die manier wenst het Wit-Gele Kruis een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijkvoering.

European, training Network

TRANS-SENIOR is een internationaal onderzoeksproject waarbij zes verschillende Europese landen samenwerken rond dertien projecten in de ouderenzorg. Op 5 augustus 2019 is Lotan Kraun, afkomstig uit Israël, gestart in het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en dit voor een periode van vier jaar. Hij gaat voornamelijk onderzoek uitvoeren naar de empowerment van patiënten wanneer er sprake is van transities in de zorg. In 2021 voerde hij diepte-interviews uit met ouderen en mantelzorgers: hoe ervaren zij hun betrokkenheid in het beslissingsproces voorafgaand aan een transfer naar het ziekenhuis of rusthuis? De resultaten van deze studie worden verwacht begin 2022.