Innovatie & projecten
Uitgelicht

Home » Innovatie & projecten » Thuishospitalisatie binnen oncologie

Thuishospitalisatie binnen oncologie

Bij een kankerbehandeling denken mensen vaak uitsluitend aan een lang behandelingstraject in het ziekenhuis. Maar in verschillende gevallen kan je dat traject ook thuis verderzetten.

Behandeling die in een ziekenhuis begint en thuis wordt vervolgd, noemen we ‘thuishospitalisatie’. Dat kan gaan over pre-chemo bloednames, een chemopomp afkoppelen en medicatietoediening in het kader van chemobehandeling.

Uitbreiding project onco@home

In 2016 startte ‘Onco@home’ op met steun van Kom op tegen Kanker. Dat project laat toe om een deel van de gespecialiseerde zorg bij de kankerpatiënt thuis te laten plaatsvinden. In eerste instantie verliep het project in nauwe samenwerking tussen AZ Groeninge, Wit-Gele Kruis, i-mens, ZorgConnect en Kom op tegen Kanker. In mei 2021 wordt Onco@home breder uitgerold en kunnen ook patiënten die behandeld worden in OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem en Sint-Jozefskliniek Izegem voor deze alternatieve zorgvorm kiezen.

Vlottere en kortere dagopname

Kankerpatiënten moeten voor hun behandeling vaak naar het dagziekenhuis gaan. Die veelvuldige bezoeken zijn voor velen emotioneel belastend, hebben een grote impact op hun sociaal leven en genereren ook een kost voor patiënt en maatschappij.

Thuishospitalisatie laat toe om een deel van de gespecialiseerde zorg thuis te laten plaatsvinden. Binnen het project Onco@home wordt deze zorgvorm in twee situaties toegepast: voor de voorbereiding van een kankerbehandeling die via de aders wordt toegediend (intraveneus) en voor de toediening van een kankerbehandeling via onderhuidse injectie (subcutaan).

Collega Els Van Hee, thuisverpleegkundige bij Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en betrokken bij Onco@home getuigt: “Het mooie aan dit project is dat de patiënt echt centraal staat. Vanuit zijn of haar situatie wordt bekeken of bepaalde zorg ook thuis kan gebeuren in nauw overleg met alle betrokken zorgpartners. Als thuisverpleegkundige ben je thuis de ogen van de arts en volg je mee op hoe je patiënt de vorige therapie heeft ervaren, of er bijwerkingen waren … Ook de samenwerking met andere thuisverpleegkundigen en de zorgverleners in het ziekenhuis ervaar ik als heel positief.”

Wit-Gele Kruiscongres i.s.m. Stichting tegen Kanker

Op 14 oktober 2021 organiseerde Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen een oncosymposium in samenwerking met Stichting Tegen Kanker. Op het programma stonden onder andere presentaties over transmuraal overleg, vroegtijdige zorgplanning, genetica en oncologie, oncogenetica in de eerstelijnszorg, …  Het symposium is bedoeld voor zowel eerste als tweede lijn en toont ook heel mooi aan hoe we complementair van betekenis kunnen zijn voor elkaar.

Bloedafnames bij oncologische patiënten

In 2021 is Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen gestart met bloedafnames (perifeer en via katheter) bij oncologische patiënten. Er is alvast een eerste samenwerking gelanceerd met AZ Maria Middelares (Gent). Het ziekenhuis bezorgt de namen aan het Gespecialiseerd team van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, dat instaat voor de bloedafnames bij de mensen thuis. Van oktober 2021 tot en met december 2021 gaat het in totaal om 43 perifere bloedafnames, en 16 bloedafnames bij poortkatheter. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin onder meer ook de procedure wordt vastgelegd. Deze manier van samenwerken is ook voorgesteld aan AZ Sint-Vincentius (Deinze), AZ Alma (Eeklo) en AZ Sint-Lucas (Gent). Een bloedafname bij de mensen thuis is aangenamer voor de patiënt, die niet meer naar het ziekenhuis hoeft om zijn bloedwaarden te laten controleren en zich zo een rit naar het ziekenhuis bespaart. Voor de planning van het ziekenhuis is het dan weer een voordeel als ze weten dat een chemokuur zeker kan doorgaan omdat ze op voorhand de bloedwaarden kennen.