Innovatie & projecten
Uitgelicht

Home » Innovatie & projecten » Werkgroep Zorginnovatie

Werkgroep Zorginnovatie

Een strategisch denkmoment rond het ‘waarom’ en ‘hoe’ van zorginnovatie leidde tot de consensus om als Wit-Gele Kruisnetwerk meer in te zetten op ‘innovatie’: hoe kunnen we onze patiënten en hun omgeving op een innoverende, professionele en verantwoorde manier een optimale totaalzorg in een vertrouwde omgeving aanbieden en tegelijk onze medewerkers ondersteunen en ontzorgen?

Eind 2021 werd een eerste concrete stap gezet met de oprichting van een Werkgroep Zorginnovatie, waarin de vijf provincies en de Vlaamse Federatie zijn vertegenwoordigd. Een eerste opdracht is het uitwerken van een conceptnota rond ‘zorginnovatie’: vanuit welke missie, visie en doelstellingen gaan we zorginnovatie benaderen?