Onderzoek
Uitgelicht

Home » Onderzoek » Hoog-risico medicatie studie

Hoog-risico medicatie studie

Het laatste onderzoek van het project rond hoog-risico medicatie gebeurde in 2021. Een bevraging bij een aantal experten uit de gezondheidszorg vond plaats (verpleegkundigen, artsen, apothekers) waarbij gekeken werd naar een kwaliteitsbeleid omtrent hoog-risico medicatie.

De experten gaven aan dat thuisverpleegkundigen verschillende rollen opnemen bij de zorg rond hoog-risico medicatie. Ze treden op als manager, controleur, uitvoerder, observator en communicator en kunnen zo veilige hoog-risico medicatiezorg verlenen. Het duidelijk afbakenen van deze rollen en de taken die daarbij horen, is nodig om een goed kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. In 2022 wordt dat beleid ontwikkeld, met de nadruk op een praktische uitwerking van risicobeperkende strategieën.