Onze mensen
Uitgelicht

Home » Onze mensen » Acties rond welzijn voor onze medewerkers in tijden van corona

Acties rond welzijn voor onze medewerkers in tijden van corona

Om samen sterk te blijven, hebben we soms eens een luisterend oor of een extra klopje op de schouder nodig.

In 2021 heeft het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen verschillende intervisies georganiseerd, waarin ze telkens met een 5 à 6-tal collega’s constructief en positief in gesprek gaan over alles wat moeilijk is en beter kan, of over wat al goed loopt en versterkt kan worden. Binnen deze groepjes kunnen collega’s, onder begeleiding van externe psychologen ervaringen delen, oplossingen zoeken, verzuchtingen verwoorden en belevenissen uitwisselen over allerhande elementen die op het werk of privé spanningen of stress veroorzaken. In elke afdeling werden meerdere intervisies georganiseerd.

Het programma waarbij Health Coaching sessies beschikbaar gesteld worden voor de medewerkers werd in 2021 verdergezet. Dergelijke initiatieven kunnen op langere termijn een meerwaarde bieden bij de preventie van psychosociale problematieken. Het aandeel deelnemers dat ook te vinden is voor een online sessie via Teams neemt toe. Het thema stress en burn-out komt geregeld aan bod, maar ook zaken die verband houden met het wijzigen van levensstijl zijn bespreekbaar.

Verder werden er in 2021 ook webinars georganiseerd voor leidinggevenden rond het (h)erkennen van stress en burn-outs. Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen wil leidinggevenden helpen om tijdig signalen op te vangen die aangeven dat mensen hun limieten aan het bereiken zijn. Hiernaast is er sowieso een vast aanbod van vertrouwenspersonen, health coachings, psychologische ondersteuning …  wanneer collega’s hier nood aan hebben.

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen voorzag verder ook WGK-mondmaskers voor onze collega’s en hun gezin. Vanuit het Wit-Gele Kruis willen we een warme en goede werkgever zijn. Daarom werd beslist om een extra mondmasker te voorzien voor onze collega’s en hun inwonende partners en kinderen.