Onze mensen
Uitgelicht

Home » Onze mensen » Goed opgeleide medewerkers

Goed opgeleide medewerkers

Vormingen maken een belangrijk deel uit van het kwaliteitssysteem van Wit-Gele Kruis van Antwerpen. Ze helpen om onze deskundigheid te bevorderen en onze zorgkwaliteit en -veiligheid steeds verder te verbeteren. De inhoud van vormingen wordt onder andere bepaald door de resultaten uit ons intern toetsingssysteem, door onze strategische keuzes en door input van collega’s. Op die manier maken we gerichte thematische keuzes die sterk aansluiten bij de praktijk.

Na diverse vragen over de coronavaccins organiseerden we in januari 2021, in samenwerking met AZ Herentals, een digitale infosessie over de coronavaccinaties.

Naar aanleiding van enkele incidenten en klachten werd in het voorjaar van 2021 een e-learning uitgewerkt voor onze verpleeg- en zorgkundigen rond omgaan met agressie.

Na een interne bevraging over de noden rond de zorg voor patiënten met een andere culturele achtergrond, organiseerden we in juni 2021 webinars op maat over cultuursensitieve zorg.

In het najaar van 2021 zetten we workshops op rond wondzorg, incidenten, overdrachtscommunicatie en patiëntparticipatie, palliatieve zorg en medicatiebeheer. Ons intern toetsingssysteem en risicoanalyses leerden ons dat een opfrissing rond deze thema’s aangewezen was.

We slaagden er in 2021 ook in om meer dan 400 van onze verpleegkundigen een skillslab-vorming aan te bieden. Omwille van de coronapandemie vonden deze sessies plaats in erg kleine groepen. Er waren drie verschillende workshops: het aanprikken van een poortkatheter en het afkoppelen van een chemopomp, het veilig voorbereiden en toedienen van medicatie en infuuspompen en medisch rekenen.

We boden al onze collega-zorgkundigen in 2021 een opleiding aan tot Zorgkundige+. Hierdoor kunnen ze een reeks extra verpleegkundige handelingen uitvoeren.

Ook de vormingen voor nieuwe medewerkers in het kader van hun onthaal en inscholingstraject gingen in kleine groep door, inclusief de maandelijkse EVD-opleidingen.