Onze mensen
Uitgelicht

Home » Onze mensen » Sociaal overleg

Sociaal overleg

In 2021 werd het sociaal akkoord van 2017 en de herziening hiervan daterend van juli 2020, verder geconcretiseerd. Zo is de IFIC-functieclassificatie vanaf 1/7/2021 volledig uitgerold.

Dat was de tweede en laatste kans om in IFIC in te stappen, in combinatie met de implementatie van de IFIC-barema’s aan 100%. Bijkomend werden er nog CAO’s afgesloten binnen Paritair Comité 330 over de garantie van 3 weken aaneensluitende vakantie, maatregelen over de arbeidsduur, uitbreiding van de vormingstijd en syndicale vertegenwoordiging.

Daarnaast werden de middelen via het Zorgpersoneelsfonds verder toegewezen, zowel recurrente middelen in functie van uitbreiding van de tewerkstelling – prioritair naar zorgpersoneel – als niet-recurrente middelen ter verbetering en ondersteuning van de zorg.