Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Begeleidingsrondes locomotorische klachten

Begeleidingsrondes locomotorische klachten

Sinds augustus 2020 zet het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant in op begeleidingsrondes voor locomotorische klachten. In eerste instantie werd er gekeken naar collega’s met bestaande problemen, in 2021 gingen we een stapje verder.

De referenten mobiliteit en valpreventie kregen een opleiding en gaan minstens eenmaal per maand samen met een collega op ronde. Op deze ronde wordt er geobserveerd of de medewerker al dan niet ergonomisch werkt, en hoe deze technieken verbeterd kunnen worden. Worden de correcte hulpmiddelen op de juiste manier gehanteerd? Is er voldoende ruimte om de patiënt te verzorgen? Zijn er psychosociale invloeden die de klachten versterken? Na deze ronde vindt er eerst een terugkoppelingsgesprek met de collega en de referent plaats, vooraleer er eventuele tips worden aangereikt door de adjunct zorgkwaliteit. Er wordt ook nagegaan of er multidisciplinair gewerkt moet worden en of het inschakelen van een kinesist, huisarts, ergotherapeut of psycholoog baat kan hebben. Toekomstgericht gaat er niet enkel curatief, maar ook preventief begeleid worden. Hierdoor kunnen we het absenteïsme door locomotorische klachten terugdringen.

“Na de begeleidingsronde werd ik er mij terug van bewust dat je altijd alert moet zijn om ergonomisch te blijven werken. De tips die ik toen mee kreeg waren meer dan welkom!”

Marij Geuskens, verpleegkundige afdeling Kessel-Lo