Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg

In 2021 richtte het Wit-Gele Kruis een interne werkgroep geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op. In de werkgroep zitten experten uit de vijf provincies.

De bedoeling is om te bekijken op welke manier we GGZ binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en binnen Wit-Gele Kruis verder kunnen uitbouwen. Aan de hand van een gemeenschappelijk beleidsplan werden de prioriteiten en doelstellingen voor de komende jaren uitgeschreven. De voornaamste opdrachten die het komende jaar zullen uitgewerkt worden zijn:

(1) een gemeenschappelijk basisdocument met concrete functieomschrijvingen
(2) een transparant overzicht van het zorgaanbod binnen het zorgdomein GGZ van het Wit-Gele Kruis.

Met de vooropgestelde doelstellingen zet het Wit-Gele Kruisnetwerk in op het verhelderen van het zorgaanbod en het profileren van de zorgorganisatie naar andere zorgactoren toe.