Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Resultaten pilootproject negatieve druktherapie

Resultaten pilootproject negatieve druktherapie

Op basis van de onderzoeksresultaten uit het kwalitatief én kwantitatief onderzoek kunnen volgende aanbevelingen gemaakt worden:

De opstart van negatieve druktherapie (NDT) gebeurt bij voorkeur in het ziekenhuis, maar hoeft niet noodzakelijk na een opname te zijn. Het kan evenzeer ambulant via bv. het dagziekenhuis. Daarnaast kan dat ook uitgebreid worden naar een opstart in de eerste lijn en het woonzorgcentrum. Tijdens de opstart, maar ook tijdens de opvolging is er duidelijk nood aan een ‘korte lijn’ tussen de eerste en de tweede lijn en verkiest men om te werken met een vast aanspreekpunt. Bijvoorbeeld door teamcoördinatoren aan te stellen. Dat zorgt voor een vlotte samenwerking en werkt ook het vertrouwen in de hand.

Er is wel nood aan een GDPR-proof uitwisselingssysteem van informatie. Bovendien zorgt deze werkwijze voor een vlotte overgang van de eerste naar de tweede lijn.

Wat betreft het materiaal mogen er meer mogelijkheden worden voorzien. Momenteel is het materiaal beperkt tot de klassieke NDT-toepassingen. Er zijn vandaag ook nieuwe technieken voor NDT-toepassingen op de markt die zelfs goedkoper zijn, maar in deze studie niet zijn opgenomen. Sommige thuisverpleegkundigen hebben met verschillende systemen gewerkt en ervaren dit niet als een moeilijkheid, laat staan onoverkomelijk.

De duurtijd van NDT is nu standaard begrensd tot 21 dagen. Deze periode wordt meestal als voldoende ervaren. Er wordt wel aangestipt dat er na evaluatie ook best in de mogelijkheid wordt voorzien om te verlengen, eventueel opnieuw voor 21 dagen.

Dit onderzoek stelt vast dat er gemiddeld 50 minuten tijd wordt besteed aan de verbandwissel in de thuiszorg. Dit gaat om de pure zorg en is dus exclusief de begeleiding van de patiënt en zijn mantelzorger. Er wordt ook geen rekening gehouden in deze tijdsberekening met bedsite teaching, administratie, coördinatie en permanentie. Tot slot houdt dit ook geen rekening met het regelmatig overleg met het ziekenhuis.

De zorg gebeurt in de meeste gevallen door een vaste verpleegkundige en een referentieverpleegkundige. Dat wordt zeer sterk gewaardeerd door de patiënt én het ziekenhuis en schept zeer veel vertrouwen. Tijdens het project gingen verpleegkundigen zelfs zover dat ze tijdens de periode van 21 dagen behandeling van ‘hun’ patiënt ook instonden voor de permanentie, zelfs tijdens hun vrije dagen. De toepassing van NDT vraagt om experten in wondzorg. Niet enkel in opleiding, maar ook in ervaring. Voor de zorg en implementatie van NDT in de thuiszorg blijkt ook de aanwezigheid van een mantelzorger een significante bijdrage te leveren in het welslagen van de behandeling. Voor de opvolging van de wondzorg wordt ook de vraag gesteld om de mogelijkheid tot teleconsultatie te kunnen voorzien.

Er is nood aan opleiding. Een opleiding over het gebruik en de toepassing met alle verschillende technieken is duidelijk een noodzaak. Het is warm aanbevolen om deze opleiding door specialisten in de basisopleiding van de opleiding verpleegkunde te voorzien, al dan niet gekoppeld aan een stage in de thuisverpleegkunde. Een behandeling met NDT gaat immers veel verder dan enkel een technische handeling!

“We starten negatieve druktherapie op samen met de patiënt, de wondzorgspecialist van het ziekenhuis en de arts. De communicatie verloopt goed en we weten bij problemen onmiddellijk bij wie we terecht kunnen.”

Jolein Put, referentieverpleegkundige wond- en stomazorg