Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Transitie zorgcentrales naar één future proof zorgcentrale

Transitie zorgcentrales naar één future proof zorgcentrale

Het Wit-Gele Kruis heeft een lange traditie in het beheren en verhuren van personenalarmsystemen. Ons doel is om mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen in hun vertrouwde omgeving.

De afgelopen jaren werkten de vijf provinciale verenigingen intensief samen om expertise uit te wisselen en de dienstverlening te uniformiseren. In 2021 werden de vijf zorgcentrales IT-matig omgevormd tot één zorgcentrale, ondersteund door één centraal IT-team in Herentals. De medewerkers van de zorgcentrale werken sinds eind 2021 op hetzelfde IT-platform, maar blijven lokaal binnen hun provincie actief, dicht bij de lokale werking van de eigen verpleegkundigen en patiënten. Door deze transitie kunnen, indien nodig, de collega’s in de andere provincies oproepen overnemen en zijn er meerdere back-ups ingebouwd.

De migratie naar deze nieuwe omgeving was technisch een complex verhaal:

  • Aangezien telecomnetwerken digitaliseren en omschakelen van analoge naar digitale communicatie, werd tegelijkertijd gemigreerd naar een digitale centrale.
  • Niet alle aangesloten personenalarmtoestellen waren voorzien op deze digitalisering. Er werd uitgebreid getest, er werden nieuwe afspraken gemaakt met de telecomoperatoren en toestellen werden waar nodig geherprogrammeerd of vervangen.
  • Data werd geüniformiseerd en aangepast en medewerkers kregen de nodige opleiding.
  • De zorgcentrales bleven tijdens deze migraties en testen 24/7 beschikbaar. Een zorgcentrale kan zich immers geen downtime veroorloven.

Het Wit-Gele Kruis beschikt nu over een future proof zorgcentrale. Om nog meer te kunnen inspelen op toenemende zorgnoden en een cruciale speler te zijn op vlak van zorg op afstand en technologie, lanceren CM en het Wit-Gele Kruis vanaf 1 januari de nieuwe zorgcentrale Gerust. Door het bijeenbrengen van alle Wit-Gele Kruis- en CM-abonnees is Gerust met 44.000 abonnees de grootste zorgcentrale in Vlaanderen. Naast het personenalarm wil Gerust in de toekomst andere slimme oplossingen bieden.