Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Valpreventie

Valpreventie

Vallen in de thuiszorg blijft ondanks goede preventie nog steeds een groot probleem. 24 tot 40% van de thuiswondende 65+’ers vallen minimaal eenmaal per jaar, waarvan 21 tot 45% herhaaldelijk.

De nieuwe werkgroep valpreventie, bestaande uit valexperten van het Wit-Gele Kruis, is een lerend netwerk en zal gezamenlijke adviezen formuleren over de verschillende aspecten van valpreventie. De werkgroep vertrekt vanuit de noden en behoeften van de praktijk. Er wordt nagedacht over onder andere de rol van de referentieverpleegkundige valpreventie, de noodzaak van een kwaliteitsindicator specifiek voor de thuiszorg, de integratie van valpreventie in het bestaande vormingsaanbod, het sensibiliseren van medewerkers, de aanpak van valpreventie en het in kaart brengen van de registratie.