Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Zorgdomein en zorgpad geestelijke gezondheid en dementie

Zorgdomein en zorgpad geestelijke gezondheid en dementie

Het aantal patiënten met dementie en met een psychische kwetsbaarheid neemt jaar na jaar toe. Daarom werd in 2021 binnen het Wit-Gele Kruis van Antwerpen het zorgdomein geestelijke gezondheidszorg en dementie verder uitgebouwd.

Via dit zorgdomein willen we de kwaliteitsvolle zorgverlening voor deze patiënten verder ondersteunen en verbeteren. Voor patiënten met een psychische kwetsbaarheid heeft de thuisverpleegkundige een belangrijke taak om therapietrouw op te volgen bij het innemen van medicatie of bij het toedienen van een langwerkend antipsychoticum (LWAP). Op dat vlak bestaan er binnen het Wit-Gele Kruis van Antwerpen al concrete samenwerkingsverbanden met zorgverleners uit de geestelijke gezondheidszorg. Voor personen met dementie is een juiste bejegening vanuit een belevingsgerichte aanpak essentieel.

Om de ontwikkeling van het zorgdomein te baseren op ervaringen vanuit de praktijk, werden in het voorjaar van 2021 vijf referentieverpleegkundigen geselecteerd. Zij worden sindsdien intensief betrokken bij de uitbouw van het zorgdomein, de ontwikkeling van een zorgpad en bij de aanmaak van assessment tools en technologische hulpmiddelen en het uittesten ervan in de praktijk. In een volgende fase worden referentieverpleegkundigen gezocht in alle afdelingen. Daarnaast volgt er een algemene vorming voor alle zorgcollega’s en de uitrol en introductie van het zorgpad op de afdelingen. Net zoals bij de andere zorgdomeinen zetten we ook voor geestelijke gezondheidszorg en dementie in op structurele en praktische ondersteuning van het werkveld vanuit het emancipatorisch model.