Zorgkwaliteit
Uitgelicht

Home » Zorgkwaliteit » Auditcomité

Auditcomité

2021 was het eerste werkingsjaar van het auditcomité van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. Op basis van de risicoanalyse, uitgevoerd in 2020, werd een auditplan opgemaakt.

Zo werd voor de eerste maal dezelfde interne audit uitgevoerd in elk van de vijf Wit-Gele Kruisverenigingen. Deze audit stond in het teken van het risico “een onevenwicht in de balans werk/privé kan leiden tot stijging ziekteverzuim of ontevreden medewerkers waardoor de operationele werking in het gedrang komt”. EY voerde het onderzoek uit en formuleerde aanbevelingen. Verder volgde het auditcomité (de verbetermaatregelen van) enkele andere risico’s op en maakte het kennis met de interne toetsing van de zorgprocessen. Op basis van de ervaringen in het eerste werkjaar werd het auditcharter bijgestuurd in december 2021.