Zorgkwaliteit
Uitgelicht

Home » Zorgkwaliteit » Ethische commissie

Ethische commissie

In 2021 werkte de Commissie Ethiek het advies Zorgzaam omgaan met ‘grenzen’ in de thuiszorg af.

Het advies beschrijft de mogelijke grenzen aan het engagement van zorgverleners en waarom het zo moeilijk is om hiermee om te gaan. Daarnaast worden concrete aanbevelingen gegeven om de ethische veerkracht en ethische stress van zorgverleners te verlichten.

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de Commissie Ethiek werd een evaluatie gehouden van de werking aan de hand van gesprekken met medewerkers die in elke provincie betrokken zijn bij de werking rond ethiek. In deze gesprekken kwamen alle aspecten van de werking rond ethiek aan bod.

In de toekomst zal nog meer ingezet worden om de ethiek voor alle medewerkers op de werkvloer te brengen, onder meer door meer uitwisselingsmomenten met medewerkers van alle provincies, door het verbreden van de informatiedoorstroming, door gerichte folders en video-opnames om de ethische aanpak toe te lichten.