Zorgkwaliteit
Uitgelicht

Home » Zorgkwaliteit » Leren uit incidenten

Leren uit incidenten

Wit-Gele Kruis van Antwerpen werkt sinds juli 2017 met een geïntegreerd incidentmeldsysteem waarbij de individuele zorgverlener, het verpleegkundig team, het hoofd zorg van de afdeling en de patiënt betrokken worden. Ons doel: leren uit incidenten, op patiënt-, afdelings- én organisatieniveau.

In 2021 pasten we bovendien ons elektronisch verpleegdossier aan om ernstige incidenten beter te kunnen opvolgen. We verruimden de definitie van een ernstig incident en we introduceerden de PRISMA-analyse (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis) voor een selectie van ernstige incidenten. Deze diepgaande analyse gebeurt in de afdeling en wordt nadien besproken op provinciaal niveau.

Incidenten leidden vaak tot organisatiebrede verbeteracties:

  • We gebruikten casussen uit incidentmeldingen voor onze skillslab-vormingen en voor onze e-learning rond omgaan met agressie.
  • We besteedden extra aandacht aan medicatieveiligheid, zowel via de vormingen als in onze communicatie naar patiënten.
  • Enkele bestaande procedures, afspraken en processen werden aangepast en nieuwe werden opgemaakt.
  • Aandachtspunten uit incidenten werden als observatiepunten meegenomen tijdens de interne audits.
  • We namen diverse veiligheidskwesties onder de loep op organisatieniveau.