Zorgkwaliteit
Uitgelicht

Home » Zorgkwaliteit » Patiëntenpanel Wit-Gele Kruis Limburg

Patiëntenpanel Wit-Gele Kruis Limburg

Door patiënten en mantelzorgers om advies te vragen, inspraak te geven en ja, zelfs mee te laten beslissen, kunnen we onze zorg nog verbeteren.

Daarom richtten we in september 2021 een patiëntenpanel op. Samen met patiënten en mantelzorgers gaan we vanuit de blik van de patiënt op zoek naar antwoorden op prangende vragen zoals: “Wie zijn de thuisverpleegkundigen van de toekomst”, en “Hoe werken zij samen met andere zorgverleners?”.

Waarom een patiëntenpanel?

Om te beantwoorden aan de zorgvraag van morgen, moeten we ons vandaag voorbereiden. Patiënten zijn en zullen altijd de drijfveer van onze organisatie blijven, een stem die we moeten horen!

Met het betrekken van een patiëntenpanel benutten we de kennis en de ervaring van patiënten en mantelzorgers om onze zorg in de toekomst vorm te geven.