Voorwoord

140.310
patiënten verzorgd

16.530956
thuisbezoeken

Veiligheid, flexibiliteit en samenwerking waren de centrale termen in het jaarverslag van 2020. In 2021 voegen we daar ‘doorzetting’ aan toe.

Doorzetting omdat we opnieuw enkele coronagolven moesten trotseren en we ons zowel professioneel als in ons privéleven steeds hebben aangepast. We kunnen al onze medewerkers niet vaak genoeg bedanken voor dat doorzettingsvermogen. Want we weten dat het niet altijd eenvoudig was en dat er veel van hen gevraagd werd.

Doorzetting ook van onze patiënten en hun mantelzorgers. De impact van deze pandemie was voor velen groot. Maar ondanks alles was er vooral veel dankbaarheid naar hun thuisverpleging. De vertrouwde gezichten – jammer genoeg nog steeds verstopt achter een masker – waren voor velen een lichtpuntje.

Doorzetting van onze eigen organisatie. Want het was niet eenvoudig om oplossingen te zoeken voor de vele afwezigheden van het personeel omwille van quarantainemaatregelen. Heel wat puzzelwerk, maar vooral veel gedrevenheid, maakte dat we onze kwaliteitsvolle zorg konden blijven garanderen.

Maar we geven toe, soms was de druk té zwaar. We hebben er steeds naar gestreefd, hoe moeilijk ook, om met de patiënt en zijn omgeving een oplossing op maat te voorzien. Zo konden we kwaliteitsvolle en maatschappelijke zorg blijven garanderen.

De pandemie heeft ons geleerd om voorzichtiger te zijn en ook niet te ver vooruit te kijken. Maar een organisatie zoals het Wit-Gele Kruis kan niet stilstaan. De zorgvrager, de zorgvragen en de zorg zelf zijn in constante evolutie. De patiënt vandaag heeft andere noden en wil op een andere manier op de hoogte blijven of wil meer participeren. De zorgvragen zijn steeds complexer door onder andere de verkorte ligduur in de ziekenhuizen. Daardoor, maar ook door de evoluties en innovaties in de zorg is het belangrijk dat we blijvend leren. Maar ook kennis delen. Met elkaar, over de entiteiten heen, maar ook met andere zorgpartners. Een mooi voorbeeld van kennisdeling is mijnThuisverpleging, maar meer uitgebreid ook de oprichting van Gerust. Kwaliteitsvolle zorg van de patiënten staat steeds centraal en als je dat bereikt door nauwer samen te werken, willen we dat als Wit-Gele Kruis steeds doen.

Dirk Broos
Voorzitter Wit-Gele Kruis
van Vlaanderen