Onderzoek
Uitgelicht

Home » Onderzoek » Marktonderzoek en resultaten

Marktonderzoek en resultaten

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen is het voor het Wit-Gele Kruis belangrijk om de ‘markt’ van de thuisverpleging te kennen en te weten wat onze positie hierin is.

De resultaten van het marktonderzoek, dat liep van mei 2021 tot augustus 2021, geven het Wit-Gele Kruis inzichten over haar imago, alsook over hoe haar marktaandeel te waarborgen en/of te vergroten. Zo wenst het Wit Gele Kruis een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie te ontwikkelen naar verschillende van haar stakeholders.

Met dit onderzoek werden 2 vragen beantwoord:

  1. Hoe percipiëren (potentiële) patiënten, (potentiële) mantelzorgers en toeleiders het Wit-Gele Kruis in de sector van de thuisverpleging?
  2. Hoe percipiëren (potentiële) medewerkers het Wit-Gele Kruis in de sector van de thuisverpleging?

De belangrijkste resultaten per doelgroep worden hieronder weergegeven.